Jsi správný Kohoutovičák?

Pak pro tebe něco máme

To mě zajímá »


Který dům je dnes v Kohoutovicích nejstarší?

Budeme-li hledat Kohoutovice číslo popisné 1, přijdeme k domu na návrší Svobody 15, který byl postaven roku 1830. Domy č. p. 2, 3 a 4 jsou též na návrší Svobody a jsou ještě starší. Dům číslo orientační 16 je z roku 1825, č. or. 17 dokonce z roku 1789 a č. or. 18 byl postaven v roce 1790. Po hlubším pátrání zjistíme, že v Kohoutovicích se domy několikrát přečíslovávaly, takže tudy cesta nevede. Další možností jsou čísla parcelní, ale vzhledem k tomu, že parcela číslo 1 je kaple Svaté rodiny postavená až roku 1908, parcela číslo 2 je budova radnice postavená původně jako škola v roce 1886 a parcela č. 3 pro jistotu neexistuje, je i tato úvaha lichá. 

Vůbec nejstaršími staveními bylo 16 selských dvorů, které v Kohoutovicích prokazatelně stály už před třicetiletou válkou. Naneštěstí všechny tyto selské usedlosti byly v dnes neexistující části ulice Bašného, a žádný se proto nedochoval. Stálo zde i několik dalších stavení (obecní pastouška, sýpka, zvonice), avšak tyto nebyly evidovány jako stavby. První soupis nemovitostí z roku 1769 tak kromě 16 zmíněných selských usedlostí uvádí ještě tři další chalupnické domky v Potocké ulici. A dva z nich stojí dodnes - jedná se o domy Potocká č. 2 (dnes restaurace Leháro, dříve prodejna potravin) a č. 3, které byly roku 1769 rozestavěny, a stihly tak zápis do prvního kohoutovického katastru. Shodou okolností něco víme i o jejich prvních majitelích. 

Byli jimi Josef Dvořáček a Matěj Boháček, chalupníci z Kohoutovic. V roce 1787 si stěžovali guberniu na kohoutovickou obec, že z chalup, které si postavili vlastním nákladem, od každého požaduje 1 rýnský zlatý a vedle obecní roboty ještě 1 zl. 36 krejcarů robotního platu a dále 28 krejcarů kontribuce (pozemková daň) a 24 krejcarů za pastvu. Protože se placení vzpírali, způsobila jim obec škodu - u prvního stržením komína v hodnotě 14 zl., u druhého odnětím krávy a pokutou 11 zl. Rebelanti obec zároveň udali, že má zatajená různá pole, louky a lesy. Brněnský c. k. krajský úřad záležitost prošetřil a stížnost zamítl jako neodůvodněnou a oběma občanům bylo doporučeno zdržet se dalšího obtěžování úřadů a daně řádně platit. Boháček a Dvořáček se však nepodřídili, a navíc naváděli další sousedy k odporu. Oba byli proto navíc potrestáni čtrnáctidenní veřejnou prací v železech a poutech. Z vrchnostenského vězení se jim podařilo násilím uprchnout, až krajský úřad musel zkontrolovat, zda je vězení v pořádku. 

Po ulicích Bašného a Potocká je třetí nejstarší ulicí Návrší Svobody s již zmíněným domem č. 17 z roku 1789. Na ulici Desátková je nejstarší dům č. 4 postavený roku 1890, v Uličce č. 11 z roku 1887, na Bašného je dnes nejstarší budova radnice. Ostatní ulice byly založeny až ve 20. století nebo se jejich nejstarší domy nedochovaly. A konečně nejstarším panelovým domem v Kohoutovicích je blok na ulici Vaňhalově, dokončený v roce 1975. Naopak nejmladším domem je dům Piňosova 2, jenž minulý měsíc obdržel číslo popisné 965.

 


Dům Matěje Boháčka, později prodejna potravin Včela, dnes restaurace Leháro. (Foto: Jiří Pávek 1967)
 
 

Celkový pohled na křižovatku Potocká/Žebětínská/Bašného na pohlednici z roku 1930.
 
 

Pohled z dřívější Bašného ulice na zatáčku na Žebětínské, rok 1970
 

Bourání domu Potocká 1, rok 1974

 

V zápisu z gubernia jsou oba účastníci řízení i dva svědci podepsáni třemi křížky. Psát ani číst totiž v Kohoutovicích tehdy patrně nikdo neuměl, rok 1787
 

 


Publikoval/a: Martin Kyselák, 25.05.2022